Współczesne Systemy Transportowe

Czasopismo naukowo-techniczne Współczesne Systemy Transportowe
ISSN 2449-7851
Cena 25 zł netto

Wspólczesne Systemy Transportowe: cztery wydania w roku, a w nich:

  • Rynek - publikacje ekspertów, które poruszają tematy aktualnej sytuacji polskiego transportu, panujących trendów i rozwiązań inwestycyjnych.
  • Technologie - informacje o najnowszych technkologiach, nowinkach i innowaycjnych rozwiążaniach.
  • Prawo i zarządzanie - informacje dotyczące prawa unijnego i krajowego wraz z interpretacjami przepisów.
  • Realizacje - prezentacje najnowszych realizacji i wdrożeń w infrastrukturze transportu.
  • Ekonomika transportu - zagadnienia dotyczące finansowania infrastruktury, systemów zarzadzania infrastrukturą, interoperacyjności i logistyki.
  • Nauka - prezentacja badań, które mogą pomóc przy realizacji projektów transportowych.
  • Wydarzenia - relacje  z targów, sympozjów, konferencji, konkursów i wystaw w kraju i za granicą.

Ponadto komentarze, opinie i porady odnoszące się do stosowanych w branzy transportowej rozwiązań finansowych, oraz form i narzędzi dla rozwoju kadr i firm.

Prenumerata roczna:
80 zł netto + 5% Vat ( wysyłka gratis)

Prenumerata dwuletnia:
140 zł netto + 5%Vat ( wyysłka gratis)

 

Redaktor naczelna:

Dorota Bartoszek-Majewska
e-mail: dorota.bartoszek@wst.com.pl

Z-ca redaktora naczelnego: Grzegorz Peruń

Sekretarz redakcji:
Anita Bielawska
anita.bielawska@wst.com.pl

Współpraca
Piotr Kazimierowski

Dyrektor wydawniczy
Karol Trzoński
karol.trzonski@wst.com.pl

Rada Naukowa
dr inż. Andrzej Cholewa
prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – przewodniczący Komitetu Transportu PAN
dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. nzw. w WST w Katowicach
prof. Inga Kalasova – University of Žilina
dr hab. inż. Kazimierz Kłosek , prof. nzw. w WST w Katowicach
dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. nzw. w WST w Katowicach
dr Aleksander Ostenda – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr inż. Zbigniew Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
prof. Karol Ràstočny – Univesity of Žilina
prof. dr hab. Inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr hab. Jacek Skorupski, prof. nzw. w Politechnice Warszawskiej
Laimute Sladkeviciene – Vilnius College of Technologies and Desing
prof. dr Wiesław Starowicz – Politechnika Krakowska
mgr Magdalena Wierzbik – Strońska  - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. nzw. w Politechnice Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
dr hab. Robert Tomanek, prof. nzw. na Uniwersytecie Ekonomicznym
dr Adam Wielądek
Zbigniew Szafrański

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Współczesne Systemy Transportowe 1(2)/2016

WST 1(2)/2016

 

Współczesne Systemy Transportowe 1(2)/2016
ISSN: 2449-7851
Cena: 25 zł netto

 

...pokaż więcej

Współczesne Systemy Transportowe 1/2015

WST 1/2015


Współczesne Systemy Transportowe 1/2015
ISSN 2449-7851
Cena 25 zł netto

 

 

 

 

...pokaż więcej