Współczesne Systemy Transportowe 1/2015

WST 1/2015

Współczesne Systemy Transportowe 1/2015 - wersja online
ISSN 2449-7851


Spis treści:

ROZMOWA Z...
Biznes z pasją - z mgr. inż. arch. Arkadiuszem Hołdą rozmawia Karol Trzoński

TECHNOLOGIE
Jerzy Mikulski: Budowa i rozwój inteligentnych systemów transportowych / 8

Karol Trzoński: Wykorzystanie technik światłowodowych w kolejnictwie / 13

Michał Geratowski, Mateusz Sobala: GLS czy ILS? Przyszłość systemów wspierających podejścia precyzyjne / 18

TRANSPORT INTERMODALNY
Jolanta Kmiecik: Transport intermodalny - element zrównoważonego rozwoju systemów transportowych / 24

Jolanta Kmiecik: Transport intermodalny - elementy składowe systemu i jego klasyfikacja. Odpowiedzialność w transporcie intermodalnym, warunki i oznaczenie dostaw / 29

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE
Grzegorz Głowacki: Bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz prowadzenie pojazdów kolejowych  - nowe wymogi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju / 34

Małgrzata Hałgas: Wymogi bezpieczeństwa pracowników przy realizacji prac inwestycyjnych na terenie PKP Polskie LInie Kolejowe S.A. / 37

PRAWO I ZARZĄDZANIE
Wojciech Rychel: Wypadki kolejowe. Wybrane zagadnienia prawne / 40

Grzegorz Mazur: Wyłączenie pojazdu kolejowego z eksploatacji. Zagadnienia praktyczne / 44

REALIZACJE
Magdalena Wierzbik-Strońska, Paweł Mikos, Aleksander Ostenda, Karol Trzoński: Inteligentne Sieci Energetyczne gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Analiza przypadku WST w Katowicach / 49

Dorota Bartoszek-Majewska, Grzegorz Peruń: Innowacyjne rozwiązania firmy Track Tec w transporcie rozjazdów kolejowych /54

NAUKA
Kazimierz Kłosek: Zarys historii rozowju specjalności inżynieryjnych kolejowych w edukacji akademickiej / 56

OPINIE
Piotr Kazimierowski: Niektóre wymagania dla modernizacji infrastruktury kolejowej z perspektywy potrzeb operatorów i przewoźników / 60

WYDARZENIA
Grzegorz Peruń, Aleksander Sładkowski: Transport Problems 2015 / 69