Współczesne Systemy Transportowe 1(2)/2016

WST 1(2)/2016

Współczesne Systemy Transportowe 1(2)/2016
ISSN: 2449-7851
 

Spis treści:

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE
Inwestycje, integracja i moda na kolej - Rozmowa z Wojciechem Digesem, prezesem Kolei Śląskich Sp. z o.o. / 6

Jerzy Mikulski, Karolina Cieślar: Wspomaganie bezpieczeństwa ruchu poprzez monitorowanie zachowań kierowców / 8

Marek Stolarski, Joanna Żyłkowska: Kierunki rozwoju urządzeń ochrony zwierząt jako odpowiedź na wzrost ryzyka kolizji pociagów ze zwierzętami / 13

Anna Kornecka-Trawka: Bezpieczeństwo transportu kolejowego w kontekście aspektów prawnych i odszkodowawczych. Zarys problemu / 20

GEOSYNETYKI
Rynek już mamy, czas na jakość - rozmowa z dr. inż. Jackiem Kawalcem, prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego / 24

Kazimierz Kłosek, Janusz Sobolewski, Daniel Konopka: Badania geosyntetyków w budownictwie kolejowym / 26

NAUKA
Marianna Jacyna, Piotr Gołębiowski, Roland Jachimowski, Piotr Klimek: Wspomaganie kształcenia studentów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej poprzez rozwój bazy dydaktycznej / 34

Adam Czech, Marcin Bochenek: Kolej na sztukę. Sztuka a kolej / 36

INTEROPERACYJNOŚĆ
Justyna Wiśniewska: Interoperacyjność znaczy nowoczesność / 43

Piotr Combik: Nowe zalecenia KE w sprawie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych / 46

Jędrzej Napieralski: Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu - przepisy intertemporalne / 48

TECHNOLOGIE
Aleksander Ostenda, Karol Trzoński: Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w lokalnych centrach sterowania / 51

Dorota Bartoszek-Majewska: Zintegrowany bilet / 56

TRANSPORT INTERMODALNY
Jolanta Kmiecik: Formy wsparcia międzynarodowych sieci transportowychw Unii Europejskiej / 62

Piotr Kazimierowski: Co hamuje intermodal / 68