Digital economy and digital society

Digital economy and digital society

Digital economy and digital society

edited by Tetyana Nestorenko and Magdalena Wierzbik-Strońska

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019

ISBN: 978-83-952000-6-9

Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts