Działania wyższych uczelni a rozwój gospodarki i kultury w mieście. The activities of colleges and universities and the development of industry and culture in the city.

Działania wyższych uczelni a rozwój gospodarki i kultury w mieście = The activities of colleges and universities and the development of industry and culture in the city

Działania wyższych uczelni a rozwój gospodarki i kultury w mieście. The activities of colleges and universities and the development of industry and culture in the city. [dokument elektroniczny]
Pod red nauk.: Aleksandra Ostendy
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-942093-7-7
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, nr 8
Format: e-book [pdf.]
Typ: monografia