Information aspects of socio-economic systems' development.

Information aspects of socio-economic systems' development

Information aspects of socio-economic systems' development [pdf.]
edited by Aleksander
Ostenda, Tetyana Nestorenko,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,
Katowice, 2016
ISBN: 978-83-942093-3-9
Wydanie I
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, nr 5
Typ: monografia
Oprawa : miękka
Liczba stron: 448