INNOWACYJNA EDUKACJA JAKO SKŁADOWA INTELIGENTNEGO MIASTA

Okładka_innowacyjna edukacja

INNOWACYJNA EDUKACJA JAKO SKŁADOWA INTELIGENTNEGO MIASTA [pdf.]

INNOVATIVE EDUCATION AS A CONSTITUENT PART OF THE SMART CITY

Edited by Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko

Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2017

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-947093-3-4

Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice

Format: e-book [pdf.]

Typ: monografia