MARKETING TECHNOLOGIES OF BUSINESS DEVELOPMENT

Monografia 32

Marketing Technologies Of Business Development.pdf

Edited by Mykhailo Oklander, Magdalena Wierzbik-Strońska

Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2020

ISBN 978-83-955125-7-5 

Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology

Format: e-book [pdf.]

Typ: monografia