OBECNOŚĆ ARCHITEKTURY

Włodarczyk Janusz A. Obecność architektury

Autor: Janusz A. Włodarczyk

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-937064-3-3

Język polski

Cena: 35 zł

CZYTAJ FRAGMENT

Opis

Kolejna publikacja autorska z zakresu teorii architektury jest kontynuacją rozważań nad tym, czym jest architektura, z preferencją tematyki i specyfiki krajowej, problemów nas głównie nurtujących..

Obok problemów architektury międzywojnia książka porusza sprawy przez długi już czas będący w uśpieniu, tak bowiem ma się historia  architektury zaistaniałej     w PRL-u, czyli przez nieomal pół wieku, bagatela: życie dwóch pokoleń i cisza. Jest w niej tematyka peerelowska, ujęta ogólnie, ale powrót też po wcześniejszej książce poświęconej Tychom do ich problemów, jakby ich kontynuacji, rozszerzonej o szerszy kontekst miasta modernistycznego. Dalej w Obecności architektury jest o jej trwałości, o dośrodkowości i odśrodkowości, o jej pozycji w sferze sztuki oraz nauki, o codzienności i odświętności, są rozważania na temat modernizmu, postmodernizmu i współczesnych nurtów architektury

Poza głównym nurtem teorii architektury rozpatrywanym pod rozmaitymi aspektami, w książce znajdą Państwo eseje, opowieści o miejscach i stronach oraz recenzje ważnych książek zagranicznych autorów: Zumthora i de Bottona. Książka ilustrowana jest wyłącznie zdjęciami własnymi autora.