Operation and development management of economic entities in European integration conditions: information service, mechanisms, digitalization

operation...

Operation and development management of economic entities in European integration conditions: information service, mechanisms, digitalization [pdf.]

Edited by Natalia Ryzhikova, Magdalena Wierzbik-Strońska

Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2022

Rok wydania: 2022

ISBN 978-83-965554-5-8

DOI:10.54264/M017 

Format: e-book [pdf.]

Typ: monografia