Wnętrze architektoniczne i urbanistyczne a światło. Monografia

Wnętrze architektoniczne i urbanistyczne a światło. Monografia pod red. K. Palus, M. Gachowski.

Wnętrze architektoniczne i urbanistyczne a światło. Monografia pod red. Kingi Palus i Marka Gachowskiego
Rok wydawnia: 2016
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,
ISBN: 978-83-942093-8-4
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, nr 9
Typ: monografia
Oprawa : miękka
Liczba stron: 124

Spi treści:
Wstęp 
1. Renowacja i modernizacja budynków i wnętrz hotelowych na przykładzie projektów i realizacji na Śląsku
Barbara Uherek-Bradecka
2. Wnętrza w obiektach regionalnych na przykładzie „Willi pod Jedlami” w Zakopanem
Kinga Palus
3. Wnętrza budynków użyteczności publicznej na wybranych przykładach architektury w Stanach Zjednoczonych
Joanna Zabawa-Krzypkowska
4. Światło osnową ducha miejsca, diagnoza składowych projektowych
Grażyna Czora
5. Projektowanie oświetlenia we wnętrzach dla osób starszych
Iwona Benek, Sylwia Pawlikowska-Musiewicz
6. Współczesne uwarunkowania światła dziennego w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym – wybrane zagadnienia
Natalia Sokół
7. Budowlane iluzje. Złudzenia optyczne jako narzędzie komunikacji wizualnej w architekturze
Piotr Kuczia
8. How High Is High-Tech? How Low Is Low-Tech, And What Is the Difference?
Marcin Mateusz Kołakowski