Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Techniczne w Katowicach nr 5. Architektura, Wzornictwo i Gospodarka Przestrzenna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 5

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2013
ISSN: 2082-7016
Oprawa: miękka
Format: 210x300 mm
Stron: 85
Język: polski , tytuły, abstrakty, słowa kluczowe w języku angielskim

Zeszyty Naukowe WST nr 5 wersja on-line

Spis treści:

Barbara Uherek-Bradecka:
Analiza obiektów związanych z monastycyzmem powstałych do roku 1939 na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim,  s. 7-16.
Analysis of objects related with monasticism caused until the year 1939 in Cieszyn Silesia and the dutchy of troppau.

Tomasz Malec:
Wpływ judaistycznej kultury niematerialnej na rozwój architektury, s. 17-25.
Influence of jewish intangible culture on architecture’s development.

Janusz A. Włodarczyk:
Humanizm architektury,  s. 27-36.
Humanistic Shape of Architecture.

Mirosław Bogdan:
Architektoniczna transparentność liturgii w gotyckim i współczesnym wnętrzu sakralnym, s. 37-46.
Architectonic transparenty of the liturgy in the gothic and contemporary interior of sacred.

Magdalena Swaryczewska:
Ujski dylemat. Powstanie, destrukcja i rekompozycja sacrum, s. 47-73.
The dillema of Ujście. The origin, devastation and recomposin of the sacrum.

Elżbieta Miśniakiewicz:
Symulacje wymiany powietrza jako pomoc w projektowaniu organizacji napływu powietrza do mieszkań, s.75-85.
Simulation analysis of indor air quality as a help in organization of airflow to the apartaments.