ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 15

ZN nr 15

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2022 (półrocznik) 

ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

Półrocznik udostępniony na licencjach Creative Commons/ Yearbook distributed under the terms of Creative Commons licenses:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
License available: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 

Zeszyty Naukowe WST nr 15 wersja on-line [pdf.]

 

 

  • NAUKI O ZDROWIU / HEALTH SCIENCES

1. Magdalena Bobrzyk: Leczenie bólu w Covid-19 [pdf.]

Pain treatment for Covid-19

str. 9-19, DOI: 10.54264/0043 

 

  • INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT / CIVIL ENGINEERING, GEODESY AND TRANSPORT 

2. Władysław Wornalkiewicz: Zasilanie alternatywne pojazdów samochodowych [pdf.]

Alternative power supply for motor vehicles

str. 21-50, DOI: 10.54264/0044

 

  • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA / ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING 

3. Bartłomiej Buława, Judyta Maciejczyk, Klaudia Kliś: Rozwiązania w koncepcjach krajobrazowych z uwzględnieniem realizacji strategicznych potrzeb Gminy oraz potrzeb lokalnych społeczności, w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Przykład zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie [pdf.]

Solutions in landscape concepts taking into account the implementation of the strategic needs of the urban or rural commune (Gmina) and of the needs of the local community as part of extended public consultationon spatial planning documents: the case of the palace and park complex in Sławików

str. 51-62, DOI: 10.54264/0045

 

  • NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA / SOCIOLOGY, EDUCATION, PSYCHOLOGY

4. Aleksander Ostenda: Double diploma as a tool for improving the quality of higher education [pdf.]

Podwójny dyplom jako narzędzie podnoszenia jakości szkolnictwa wyższego

str. 63-74, DOI: 10.54264/0046

5. Ірина Сундукова: Розвиток вольових якостей в процесі занять фізичною культурою та спортом [pdf.]

Kształcenie siły woli, w procesie zaangażowania w kulturę fizyczną i sport

str. 75-82, DOI: 10.54264/0047

6. Tetyana Grygorenko, Valentyna Koval: Improving the would-be teachers of philology training in the educational and communicative environment of institutions of higher education [pdf.]

Doskonalenie przygotowania przyszłych nauczycieli filologii w środowisku edukacyjnym i komunikacyjnym szkół wyższych

str. 83-94, DOI: 10.54264/0048

7. Liudmyla Bondarevska, Olena Stasko, Ilona Kalashnyk: Феноменологія переживань у контексті психічної травми [pdf.]

Fenomenologia doświadczeń, w kontekście traumy psychicznej

str. 95-102, DOI: 10.54264/0049

8. Lidiia Khaliavka-Vasylieva, Olena Zhdanova-Nedilko: Використання CLIL для вивчення іноземної мови у педагогічному закладі освіти [pdf.]

Wykorzystanie CLIL do nauki języka obcego w instytucji dydaktycznej

str. 103-112, DOI: 10.54264/0050

9. Dmytro Kostenko, Nadiia Chernukha, Qin Bowen, Anna Aizbaieva: The hardiness of personality as a necessary component of professional and life self-fulfillment under war conditions [pdf.]

,,Twardość osobowości” jako niezbędny składnik samorealizacji zawodowej oraz życiowej, w warunkach wojennych

str. 113-120, DOI: 10.54264/0051

10. Serhii Lazorenko, Mykhailo Liannoi, Dmytro Balashov: Амазонки – феномен жіночого героїзму у суспільствах держав рабовласницького світу [pdf.]

Amazonki – zjawisko żeńskiego heroizmu w społeczeństwach państw ery niewolników

str. 121-130, DOI: 10.54264/0052

 

  • NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI / MANAGEMENT AND QUALITY STUDIES 

11. Sergii Kovachov, Tetyana Nestorenko, Ihor Bohdanov, Yana Suchikova: Crisis management during the implementation of scientific projects on critical technologies during the war: the experience of a displaced university [pdf.]

Zarządzanie kryzysowe podczas realizacji projektów naukowych dotyczących technologii krytycznych w czasie wojny: doświadczenia Uniwersytetu Przemieszczonego

str. 131-142, DOI: 10.54264/0053

12. Юрій Костін, Володимир Шведкий: Моделювання потреб внутрішніх ринків для забезпечення електроенергією в умовах нестабільного зовнішнього соціально-економічного та політичного середовища в Україні [pdf.]

Modelowanie potrzeb krajowych rynków zaopatrzenia w energię elektryczną, w warunkach niestabilnego zewnętrznego otoczenia społeczno-gospodarczego i politycznego Ukrainy

str. 143-162, DOI: 10.54264/0054

13. Olena Chukurna, Natalia Solidor, Leonid Pankovets: Business models enterprises in the conditions of the digital economy [pdf.]

Modele biznesowe przedsiębiorstw w warunkach gospodarki cyfrowej

str. 163-176, DOI: 10.54264/0055

 

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA / MATERIALS ENGINEERING

14. Vasyl Andriiashko: From history of development textiles of the Kyiv region [pdf.]

Історії розвитку текстилю Київщини

str. 177-188, DOI: 10.54264/0056