Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 3. Budownictwo i Inżynieria środowiska.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 3

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2011
ISSN: 2082-7016
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Stron: 90
Język: polski , tytuły i abstrakty w języku angielskim

Spis treści:

Jerzy Bochen
Szacowanie trwałości wyrobów budowlanych eksponowanych na czynniki atmosferyczne metodą testów przyspieszonego starzenia, s. 5-18.
Durability assessment of building materials exposured to atmosphere a gents by method of accelerated ageing tests.

Wacław Brachaczek
Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków od wewnątrz z zastosowaniem płyt krzemianowo-wapiennych, s. 19-34.
Thermal insulation of external walls from the side with lime-silicate boards.

Katarzyna Chęcińska
Technologia produkcji wielkogabarytowych prefabrykatów żelbetowych. Technologiczność, wymagania produkcji i inwestora, s. 35-48.
Precast elements technology. Manufacturability, investment and production requirements.

Rafał Jędruś, Jerzy Kłosiński
Wykrywanie pustek w podłożu pod obiektami budowlanymi na podstawie badań geofizycznych metoda sejsmiczną – techniką MASW, s. 49-56.
Detection of underground voids under the building structures on the basis seismic methods – MASW.

Bogdan Kawalec
Przydatność gruntów antropogenicznych pochodzących z procesów wzbogacania węgla kamiennego do budowy nasypów, dróg i autostrad, s. 57-66.
The usability of man-made soils originating from the concentrated coal production processes for the construction of road and motorway embankments.

Edward Małek
O metodzie uproszczonej obliczania przekrojów żelbetowych w stanie granicznym nośności bez odkształceń normalnych, s. 67-78.
On the simplified method of calculation of the reinforced concrete cross-sections in the ultimate limit state without checking normal strains.

Henryk Żelazny
Kształtowanie się równomierności natężenia oświetlenia ogólnego na ławkach po zajęciu miejsc przez studentów, s. 79-90.
Illumination uniformity formation of the general lighting on the benches after  their occupation by students.