Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 4. Architektura, Wzornictwo i Gospodarka Przestrzenna

Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 4

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2012
ISSN: 2082-7016
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Stron: 79
Język: polski , tytuły, abstrakty, słowa kluczowe w języku angielskim

 

Spis treści:

Małgorzata Drożdż-Szczybura:
Farmy pionowe - utopia czy konieczność. Przykłady realizacji i rozwiązań teoretycznych, s. 7-20.
The Vertical Farms - utopia or necessity. Examples of inmplementation and the theoretical solutions.

Henryk żelazny:
Kompozycja architeltoniczna wnętrz inwentarskich, s. 21-30.
Architectural composition of livestock interiors.

Aleksander Ostenda:
Wybrane inwestycje budowlane współfinansowane z funduszy europejskich w powiecie żywieckim, s. 31-44.
Chosen building investments co-financed by the european funds in District of Żywiec.

Michał Olszowski, Magda Tunkel:
Obliczanie jednowarstwowej struktury prętowej oraz optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych, s. 45-60.
Bar framework optimalization and ways of constructing of a structural dome.

Anna Pierzchalska-Tuszyńska:
Architektura i znak / w projekcie dyplomowym kampusu akademickiego na terenach pokopalnianych KWK Rozbark/, s. 61-79.
Architecture and sign in students diploma work.