Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 7. Architektura, Budownictwo, Mechatronika

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 7

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2015
ISSN: 2082-7016
e-ISSN: 2450-5552
Cena: 35 zł

 

Zeszyty Naukowe WST nr 7 wersja on-line

 

Spis treści:

Słowo wstępne, s. 6.

ARCHITEKTURA

1. Andrzej Grzybowski:
Przykłady zwartej zabudowy jednorodzinnej na Górnym Śląsku, jako alternatywna propozycja dla masowego budownictwa końca XX wieku,  s. 9-24.
Examples compact single-family housing at Silesia Region, as an alternative proposal for the mass construction of the late twentieth century.
2. Małgorzata Włodarczyk:
Kraków – miasto portowe nad Wisłą, s. 25-32.
Cracow: a port city on the Wisla River.
3. Adam Bednarski:
Modernistyczna architektura Raciborza, s. 33-40.
Modernism in Raciborz (Ratibor – upper Silesia).
4. Janusz A. Włodarczyk:
Architektura a wolność, s. 41-45.
Architecture and freedom.
5. Dorota Grzesiak, Janusz Trzepierczyński:
Budowa geologiczna w architekturze krajobrazu Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, s. 47-62.
Geological structure in architecture of the landscape of the Silesian Botanical garden in the city Mikolow.
6. Marcin Włodarczyk:
Czy “kolorowe” oznacza “lepsze”?, s. 63-70.
Does „colourful” mean „better” ?

BUDOWNICTWO

7. Lukas Tomecki:
Strukturen im Bauunternehmen und die folgen für die berufe in der Bauwirtschaft mit blick auf die Zukünftigen ausbildungsinhalte und strukturen an den Hochschulstandorten, s. 73-80.
Structures in a construction company and their influence and the professions in the construction industry taking into account future educational content and higher education structure.
8. Tadeusz Bobko:
Modelowanie efektywności ekologicznego budownictwa z arborytu, s. 81-94.
Modeling of efficiency of ecological construction from arborytu.
9. Andrzej Cincio, Jan Fedorowicz:
Wpływ zmian geometrii ustroju budynku na siły wewnętrzne w ścianach konstrukcji wielkopłytowej, s. 95-115.
Impact of changes in geometry of the building in force internal walls of construction big plates.
10. Krzysztof Michalik, Tomasz Gąsiorowski:
Podstawy projektowania budynków na wpływy eksploatacji górniczej według Eurokodów i wytycznych krajowych, s. 117-126.
Basics of designing buildings to the influence of mining according to Eurocodes and national guidelines.
11. А.П. Радчук, С.Ф. Куган:
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, s. 127-134.
Competitiveness organization construction complex.

MECHATRONIKA

12. Lucjan Kozielski:
Transformatorowy czujnik oświetlenia, s. 137-143.
Light transformer sensor.
13. Lucjan Kozielski, Katarzyna Łuczak:
Aktuator piezoelektryczny wykonany z włókna ceramicznego, s. 145-150.
Piezoelectric actuator made from ceramics fiber.
14. Katarzyna Łuczak, Lucjan Kozielski:
Wykorzystanie systemu wizyjnego do pomiaru ugięcia konstrukcji budowlanych, s. 151-156.
The use of a vision system for measuring the construction deflection.
15. Katarzyna Łuczak, Rafał Urbaniak:
Wykorzystanie środowiska LabVIEW do automatyzacji procesu przeginania dwukierunkowego, s. 157-164.
The use of LabVIEV environment to automate the process of bidirectional bendin.

PROJEKTY STUDENCKIE s. 165

16. Sylwia Niedziela-Wawrzyniak, Cezary Wawrzyniak:
Współpraca Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach z jednostkami samorządowymi. Wybrane przykłady projektów studenckich, s. 167-178.