Regulamin Wydawnictwa i Rada Wydawnicza

regulamin wydawnictwa

Skład osobowy Rady Wydawniczej:

  • dr inż. ach. Cezary Wawrzyniak -  przewodniczący Rady Wydawniczej
  • prof. zw. szt. plast. Tadeusz Grabowski
  • prof. zw. szt. plast. inż. arch. Tadeusz Pfutzner
  • prof. zw. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek
  • prof. zw. szt. plast. Waldemar Jama
  • ś.p. prof. zw. dr  inż. Bogdan Kawalec
  • dr inż. Monika Bogusławska-Bączek
  • dr Zbigniew Kotecki
  • mgr Magdalena Wierzbik-Strońska