Rekomendacje

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ściśle współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami. W oparciu o dotychczasową współpracę otrzymaliśmy rekomendację m.in.: