Wytyczne dla Autorów

INFORMACJE  DLA AUTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH TEKST DO PUBLIKACJI:

Drodzy Autorzy,
zachęcamy do składania materiałów do publikacji w naszym Wydawnictwie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Wydawnictwa zwarte – monografie (całość).pdf

2. Wydawnictwa zwarte – podręczniki, pomoce dydaktyczne.pdf

3. Wydawnictwa ciągłe – czasopisma.pdf

4. Wydawnictwa inne – wydawnictwa okolicznościowe, materiały konferencyjne, katalogi wydawnicze.pdf

Przekroczenie terminu przesłania tekstu skutkować będzie brakiem możliwości jego publikacji.Teksty nie spełniające wymogów formalnych nie będą przedstawiane do recenzji i w konsekwencji nie będą publikowane.

Procedura wydawnicza Wydawnictwa WST w Katowicach.pdf

Zasady etyki publikacyjnej Wydawnictwa WST w Katowicach (zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE – Committee on Publication Ethics).pdf

Procedura recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową.pdf

Recenzja monografii - wytyczne.pdf

Recenzja monografii - formularz.pdf

Recenzja monografii - formularz. Wersja angielska.pdf

Recenzja artykułu - formularz.pdf

Regulamin Wydawnictwa WST w Katowicach.pdf