Lista Recenzentów

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2010-2021 (PDF)

List of reviewers 2010-2021 (PDF)

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2021

Hanna Alieksieieva, PhD, Associated Professor
Renata Bernatova, doc. RNDr., PhD.
dr inż. Bartłomiej Buława
Nadiya Dubrovina, PhD, CSc, Associated
dr hab. Wojciech Duczmal
Olena Fedorenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Zhanna Grashchenkova, PhD, Associated Professor,
Larysa Horbatyuk, PhD, Associated Professor
Tetyana Nestorenko, Professor WST, PhD, Associate Professor
dr inż. arch., architecte D.P.L.G. Barbara Olczak
Iryna Ostopolets, PhD, Associated Professor
Yurii Otrosh, Doctor of Technical Science, Professor
Viktoriia Overchuk, Doctor of Economic Sciences, PhD in Psychological Sciences, Associate Professor
prof. dr hab. inż. arch. Halyna Petryszyn
Nataliia Ryzhikova, Doctor of Economics Sciences, Professor
Valentyna Smachylo, Doctor of Economics Sciences, Professor
Sławomir Śliwa, PhD
dr inż. Jakub Świerzawski
 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2020

Maryna Azhazha,
Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of Organization Management and Project Management Department,Engineering Educational-Scientific Institute of Zaporizhzhia National University, Ukraine 
Lubov Bovnegra,
Head of Department information technology, Design in mechanical engineering, Odessa National Polytechnic University, Ukraine 
Olena Chukurna,
Doctor of Economic Sciences, Professor of Marketing Department, Odessa National Polytechnic University, Ukraine 
Nadiya Dubrovina,
PhD, CSc in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (VSEMVS), Bratislava, Slovakia 
Lidiya Guryanova,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine 
Tamara Makarenko,
PhD, Associate Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine 
Tetyana Nestorenko,
Professor WST, PhD, Associate Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine 
Olena Rayevneva,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National Economic University, Ukraine 
Nataliia Ryzhikova,
Doctor of Economics Sciences, Professor of Accounting and Auditing Department,   Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv, Ukraine 
Kira Sedykh,
Doctor of Psychological Sciences, Poltava National Pedagogic University, Ukraine  
Nataliia Svitlychna,
PhD, Associate Professor оf the Department of Psychology of Activities in Special Conditions, Social and Psychological Faculty, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv, Ukraine 
Olena Tryfonova,
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the department of natural sciences and methods of their training, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine 
Olena Vysotska,
Doctor of Sciences, Professor, National Aerospace University H.E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Ukraine 
Pavlo Zakharchenko,
Doctor of Economics Sciences, Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine 
 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2015-2019

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Uniwersytet Śląski, Katowice
Olha Batsyleva, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Donetsk National University named after Vasyl Stus
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Bobko, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr hab. inż. Jerzy Bochen, Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Andrzej Buczek, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
dr hab. inż. arch. Ewa Cichy – Pazder, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław
dr hab. Adam Czech, Uniwersytet Śląski, Katowice
Yurii Dolynnyi, PhD, Associate Professor, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk
prof. dr. hab. inż. Franciszek Grosman, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. WST Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
dr hab. inż. Jan Fedorowicz, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr. hab. Lidia Fedorowicz, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
dr hab. inż. Marcin Gawlicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
dr inż. Rafał Jendruś, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. Antonina Kalinichenko, University of Opole, Opole
dr hab. inż. Kazimierz Kłosek., Politechnika Śląska, Katowice
dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
dr hab. inż. Edward Małek, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr hab. inż. Jerzy Mikulski, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
Sergiy Melnychuk PhD, Associate Professor, Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko, Kirovograd
dr inż. Jan Muszyński, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Svitlana Omelchenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Rector of SHEE Donbas State Pedagogical University, Sloviansk
prof. zw dr hab. inż. Yury Pauliuchuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr Maryana Pyrch, Lviv Polytechnic National University, Lviv
prof. dr. Ing. Rene Pyszko, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava
dr. hab. Edward Rówiński, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Pavlo Zakharchenko, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk
mgr Tetyana Zubro, PhD., University of Economics in Bratislava, Bratislava
dr inż. Grzegorz Karoń, Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, Politechnika Warszawska, Warszawa 
 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2013-2014

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof PB, Politechnika Białostocka
dr hab.inż. arch. Ewa Cichy-Pazder, prof. PŚk., Politechnika Świetokrzyska
dr hab. inż. Jeremi Królikowski, prof. SGGW Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. Jakub Lewicki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. nzw. Mirosław Żukowski, Politechnika Białostocka
hab. inż. Marek Piekarczyk, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB, Politechnika Białostocka, Białystok
dr. hab. inż Jerzy Sękowski, prof. PŚl, Politechnika Śląska, Katowice
dr. hab. Edward Rówiński, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. nzw. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek, Politechnika Śląska, Katowice
prof. nzw. dr hab. inż. Edward Małek, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
prof. nzw. dr hab. inż. Walter Wuwer, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
prof. nzw. dr hab. inż. Witold Kucharczuk, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr inż. arch Adam Bednarski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
mgr Karol Trzoński, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2011-2012

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof PB, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki
prof.nzw. hab. inż. Edward Małek
prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
dr inż. Rafał Domagała, Politechnika Śląska
dr inż. arch. Andrzej Ciosek, Politechnika Śląska

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2010

prof. zw. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jan Kozub
prof. szt. plast. arch. Tadeusz Pfützner
dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński
dr hab. inż. Barbara Klemczak
dr hab. inż. Kazimierz Kłosek
dr hab. Mariusz Rzętała