Lista Recenzentów

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2010

prof. zw. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jan Kozub
prof. szt. plast. arch. Tadeusz Pfützner
dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński
dr hab. inż. Barbara Klemczak
dr hab. inż. Kazimierz Kłosek
dr hab. Mariusz Rzętała


Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2011-2012

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof PB, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki
prof.nzw. hab. inż. Edward Małek
prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
dr inż. Rafał Domagała, Politechnika Śląska
dr inż. arch. Andrzej Ciosek, Politechnika Śląska

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2013-2014

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof PB, Politechnika Białostocka
dr hab.inż. arch. Ewa Cichy-Pazder, prof. PŚk., Politechnika Świetokrzyska
dr hab. inż. Jeremi Królikowski, prof. SGGW Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. Jakub Lewicki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. nzw. Mirosław Żukowski, Politechnika Białostocka
hab. inż. Marek Piekarczyk, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB, Politechnika Białostocka, Białystok
dr. hab. inż Jerzy Sękowski, prof. PŚl, Politechnika Śląska, Katowice
dr. hab. Edward Rówiński, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. nzw. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek, Politechnika Śląska, Katowice
prof. nzw. dr hab. inż. Edward Małek, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
prof. nzw. dr hab. inż. Walter Wuwer, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
prof. nzw. dr hab. inż. Witold Kucharczuk, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr inż. arch Adam Bednarski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
mgr Karol Trzoński, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2015-2016

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Uniwersytet Śląski, Katowice
Olha Batsyleva, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Donetsk National University named after Vasyl Stus
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Bobko, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr hab. inż. Jerzy Bochen, Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Andrzej Buczek, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
dr hab. inż. arch. Ewa Cichy – Pazder, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław
dr hab. Adam Czech, Uniwersytet Śląski, Katowice
Yurii Dolynnyi, PhD, Associate Professor, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk
prof. dr. hab. inż. Franciszek Grosman, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. WST Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
dr hab. inż. Jan Fedorowicz, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr. hab. Lidia Fedorowicz, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
dr hab. inż. Marcin Gawlicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
dr inż. Rafał Jendruś, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. Antonina Kalinichenko, University of Opole, Opole
dr hab. inż. Kazimierz Kłosek., Politechnika Śląska, Katowice
dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
dr hab. inż. Edward Małek, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr hab. inż. Jerzy Mikulski, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
Sergiy Melnychuk PhD, Associate Professor, Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko, Kirovograd
dr inż. Jan Muszyński, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Svitlana Omelchenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Rector of SHEE Donbas State Pedagogical University, Sloviansk
prof. zw dr hab. inż. Yury Pauliuchuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr Maryana Pyrch, Lviv Polytechnic National University, Lviv
prof. dr. Ing. Rene Pyszko, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava
dr. hab. Edward Rówiński, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Pavlo Zakharchenko, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk
mgr Tetyana Zubro, PhD., University of Economics in Bratislava, Bratislava