Lista Recenzentów

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2010-2023 (PDF)

List of reviewers 2010-2023 (PDF)

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2023

 • Natalia Afanasieva, Doctor of Psychology, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine
 • Sofiia Berezka, PhD, Masaryk University, Czech Republic
 • Liudmyla Bezuhla, Doctor of Science, Professor, Dnipro State Agrarian Economic University, Ukraine
 • Tetiana Buhaienko, PhD, Associate Professor, Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine
 • Nadiya Dubrovina, PhD, CSc, Bratislava University of Economics and Management, Slovakia
 • Anna Dybczyńska-Bułyszko, dr hab. inż. arch., Politechnika Warszawska, Polska
 • Antonina Kalinichenko, dr hab., Professor UO, University of Opole, Poland
 • Nataliia Khlus, PhD, Associate Professor, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine
 • Oleksandra Mandych, Doctor of Sciences (in Economics), Professor, State Biotechnological University, Ukraine
 • Oleksandr Nestorenko, PhD, Academy of Silesia
 • Tetyana Nestorenko, Professor AS, PhD, Associate Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine
 • Barbara Olczak, dr inż. arch., architecte D.P.L.G., Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska
 • Iryna Ostopolets, PhD in Psychology, Associate Professor, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
 • Natalia Svitlichna, PhD, Associate Professor, National University of Civil Protection of Ukraine, Ukraine
 • Nataliia Tkachenko, Doctor of Science, Associate Professor. Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university, Ukraine
 • Olena Tokarenko, PhD, Associate Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine
 • Olena Vayda, PhD, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2022

 • Natalia Afanasieva, Professor Doctor of Science
 • Maryna Chaikovska, Professor, Doctor of Science
 • Zhanna Cherniakova, Associate Professor PhD
 • Olena Chukurna, Professor, Doctor of Science
 • Mykola Dudnikov, PhD, Associate Professor
 • Dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko
 • Dr hab. Lidia Fedorowicz
 • Lilia Klochek, Associate Professor Doctor of Science
 • Dr Wiesława Kowalska
 • Iryna Kurilchenko, PhD, Associate Professor
 • Olena Kuzminska, Doctor of Science, Associate Professor
 • Oleksandr Nestorenko Associate Professor PhD
 • Tetyana Nestorenko Professor AS, Associate Professor PhD
 • Dr inż. arch., architecte D.P.L.G. Barbara Olczak
 • Prof. AŚ dr Aleksander Ostenda
 • Ostopolets Iryna, PhD, Associate Professor
 • Dr hab. inż. arch. prof. PŚ Alina Pancewicz
 • Galyna Raybedyuk, PhD, Professor
 • Petro Rybalko Professor Doctor of Science
 • Liudmyla Sliusareva Professor Doctor of Science
 • Valentyna Smachylo, Professor, Doctor of Science
 • Olena Stepanenko Associate Professor PhD
 • Iryna Sundukova, PhD, Associate Professor
 • Ekaterina Tanashchuk, Doctor of Economics
 • Olena Tryfonova, Doctor of Science, Associate Professor
 • Larysa Udovychenko Professor Doctor of Science
 • Vita Vorona Associate Professor PhD
 • Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
 • Glib Zadorozhko, PhD, Associate Professor
 • Kateryna Zaichenko, PhD, Associate Professor
 • Viktoriia Zhyhir, Doctor of Science, Professor

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2021

 • Hanna Alieksieieva, PhD, Associated Professor
 • Renata Bernatova, doc. RNDr., PhD.
 • dr inż. Bartłomiej Buława
 • Nadiya Dubrovina, PhD, CSc, Associated
 • dr hab. Wojciech Duczmal
 • Olena Fedorenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
 • Zhanna Grashchenkova, PhD, Associated Professor,
 • Larysa Horbatyuk, PhD, Associated Professor
 • Tetyana Nestorenko, Professor WST, PhD, Associate Professor
 • dr inż. arch., architecte D.P.L.G. Barbara Olczak
 • Iryna Ostopolets, PhD, Associated Professor
 • Yurii Otrosh, Doctor of Technical Science, Professor
 • Viktoriia Overchuk, Doctor of Economic Sciences, PhD in Psychological Sciences, Associate Professor
 • prof. dr hab. inż. arch. Halyna Petryszyn
 • Nataliia Ryzhikova, Doctor of Economics Sciences, Professor
 • Valentyna Smachylo, Doctor of Economics Sciences, Professor
 • Sławomir Śliwa, PhD
 • dr inż. Jakub Świerzawski

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2020

 • Maryna Azhazha, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of Organization Management and Project Management Department,Engineering Educational-Scientific Institute of Zaporizhzhia National University, Ukraine
 • Lubov Bovnegra, Head of Department information technology, Design in mechanical engineering, Odessa National Polytechnic University, Ukraine
 • Olena Chukurna, Doctor of Economic Sciences, Professor of Marketing Department, Odessa National Polytechnic University, Ukraine
 • Nadiya Dubrovina, PhD, CSc in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (VSEMVS), Bratislava, Slovakia
 • Lidiya Guryanova, Doctor of Economic Sciences, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine
 • Tamara Makarenko, PhD, Associate Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine
 • Tetyana Nestorenko, Professor WST, PhD, Associate Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine
 • Olena Rayevneva, Doctor of Economic Sciences, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National Economic University, Ukraine
 • Nataliia Ryzhikova, Doctor of Economics Sciences, Professor of Accounting and Auditing Department,   Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv, Ukraine
 • Kira Sedykh, Doctor of Psychological Sciences, Poltava National Pedagogic University, Ukraine 
 • Nataliia Svitlychna, PhD, Associate Professor оf the Department of Psychology of Activities in Special Conditions, Social and Psychological Faculty, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
 • Olena Tryfonova, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the department of natural sciences and methods of their training, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine
 • Olena Vysotska, Doctor of Sciences, Professor, National Aerospace University H.E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Ukraine
 • Pavlo Zakharchenko, Doctor of Economics Sciences, Professor, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2015-2019

 • dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Olha Batsyleva, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Donetsk National University named after Vasyl Stus
 • prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Bobko, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • dr hab. inż. Jerzy Bochen, Politechnika Śląska, Gliwice
 • dr hab. inż. Andrzej Buczek, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • dr hab. inż. arch. Ewa Cichy – Pazder, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 • dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław
 • dr hab. Adam Czech, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Yurii Dolynnyi, PhD, Associate Professor, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk
 • prof. dr. hab. inż. Franciszek Grosman, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
 • dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. WST Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
 • dr hab. inż. Jan Fedorowicz, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • dr. hab. Lidia Fedorowicz, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
 • dr hab. inż. Marcin Gawlicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 • dr inż. Rafał Jendruś, Politechnika Śląska, Gliwice
 • prof. dr hab. Antonina Kalinichenko, University of Opole, Opole
 • dr hab. inż. Kazimierz Kłosek., Politechnika Śląska, Katowice
 • dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • dr hab. inż. Edward Małek, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulski, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 • Sergiy Melnychuk PhD, Associate Professor, Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko, Kirovograd
 • dr inż. Jan Muszyński, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Svitlana Omelchenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Rector of SHEE Donbas State Pedagogical University, Sloviansk
 • prof. zw dr hab. inż. Yury Pauliuchuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • dr Maryana Pyrch, Lviv Polytechnic National University, Lviv
 • prof. dr. Ing. Rene Pyszko, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava
 • dr. hab. Edward Rówiński, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Pavlo Zakharchenko, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk
 • mgr Tetyana Zubro, PhD., University of Economics in Bratislava, Bratislava
 • dr inż. Grzegorz Karoń, Politechnika Śląska, Gliwice
 • dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, Politechnika Warszawska, Warszawa 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2013-2014

 • prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof PB, Politechnika Białostocka
 • dr hab.inż. arch. Ewa Cichy-Pazder, prof. PŚk., Politechnika Świetokrzyska
 • dr hab. inż. Jeremi Królikowski, prof. SGGW Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr hab. Jakub Lewicki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. nzw. Mirosław Żukowski, Politechnika Białostocka
 • hab. inż. Marek Piekarczyk, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków
 • dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB, Politechnika Białostocka, Białystok
 • dr. hab. inż Jerzy Sękowski, prof. PŚl, Politechnika Śląska, Katowice
 • dr. hab. Edward Rówiński, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek, Politechnika Śląska, Katowice
 • prof. nzw. dr hab. inż. Edward Małek, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • prof. nzw. dr hab. inż. Walter Wuwer, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • prof. nzw. dr hab. inż. Witold Kucharczuk, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • dr inż. arch Adam Bednarski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • mgr Karol Trzoński, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w latach 2011-2012

 • prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof PB, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki
 • prof.nzw. hab. inż. Edward Małek
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
 • dr inż. Rafał Domagała, Politechnika Śląska
 • dr inż. arch. Andrzej Ciosek, Politechnika Śląska

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2010

 • prof. zw. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek
 • prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jan Kozub
 • prof. szt. plast. arch. Tadeusz Pfützner
 • dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek
 • dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
 • dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński
 • dr hab. inż. Barbara Klemczak
 • dr hab. inż. Kazimierz Kłosek
 • dr hab. Mariusz Rzętała