ZESZYTY NAUKOWE WST - ZAWARTOŚĆ NUMERÓW

Od 2019 roku Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach udostępnione są na licencjach Creative Commons.

Starting in 2019 the Scientific Journals of the Katowice University Of Technology are distributed under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
License available: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 17

ZN_17

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2023

ISSN 2082-7016; e-ISSN 2450-5552

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 16

ZN nr 16

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2023

ISSN 2082-7016; e-ISSN 2450-5552

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 15

ZN nr 15

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2022

ISSN 2082-7016; e-ISSN 2450-5552

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 14

ZN nr 14

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2022

ISSN 2082-7016; e-ISSN 2450-5552

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 13

okładka_ZN_13

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2021

ISSN 2082-7016; e-ISSN 2450-5552
 

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 12

Zeszyty Naukowe nr 12

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2020

ISSN 2082-7016; e-ISSN 2450-5552
 

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 11

ZN 11

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2019

ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 10

zeszyt naukowy 10

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2018

ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 9

 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 9

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2017
ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

...pokaż więcej

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 8

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 8

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2016
ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552
Cena: 60 zł

...pokaż więcej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 7. Architektura, Budownictwo, Mechatronika

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 7

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2015
ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552
Cena: 35 zł

...pokaż więcej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 6. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach  nr 6

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2014
ISSN: 2082-7016
Cena: 25 zł

...pokaż więcej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Techniczne w Katowicach nr 5. Architektura, Wzornictwo i Gospodarka Przestrzenna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 5

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2013
ISSN: 2082-7016
Cena: 15 zł

 

...pokaż więcej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 4. Architektura, Wzornictwo i Gospodarka Przestrzenna

Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 4

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2012
ISSN: 2082-7016
nakład wyczerpany
 

...pokaż więcej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 3. Budownictwo i Inżynieria środowiska.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 3

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2011
ISSN: 2082-7016
Cena:  20 zł

...pokaż więcej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 2. Budownictwo i Inżynieria środowiska

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 2

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2010
ISSN: 2082-7016
Cena:  20 zł

...pokaż więcej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 1. Architektura, Wzornictwo i Gospodarka Przestrzenna.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 1

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2010
ISSN: 2082-7016
Cena:  35 zł

...pokaż więcej