MODERN TOURISM: GLOBAL CHALLENGES AND CIVILIZING VALUES

Okładka_52

Modern tourism: global challenges and civilizing values [pdf.]

Edited by Victoriіa Tsypko, Magdalena Wierzbik-Strońska

Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2022

Rok wydania: 2022

ISBN 978-83-963977-5-1 

DOI: 10.54264/M007

Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice

Format: e-book [pdf.]

Typ: monografia