Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 1. Architektura, Wzornictwo i Gospodarka Przestrzenna.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 1

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2010
ISSN: 2082-7016
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Stron: 116
Język: polski , tytuły i abstrakty w języku angielskim

 

Spis treści:

Stanisław W. Czaja, Joanna Domańska
Zagospodarowanie doliny Górnej Odry w aspekcie zagrożenia powodziowego, s. 5-16.
Upper Valley development Odra in the context of flood risks.

Andrzej Grzybowski
Propozycje rewitalizacji w przemysłowo-mieszkaniowej dzielnicy Bobrek w Bytomiu, s. 17-32.
Proposals for the revitalization of industry residential disctricts in Bytom Bobrek.

Tomasz Hapka
Potrzeba nowej formy, s. 33-40.
The new form needs.

Kinga Palus
Budownictwo ziem górskich w regionie Podhala na przykładzie architektury sakralnej XX wieku, s. 41-48.
Mountain earth construction in Podhale region example XX in sacred architecture.

Katarzyna Rosłoń
W hołdzie „kostce polskiej” – odbudowana przestrzeń mieszkalna, s. 49-62.
The tribute to „ Polish cube” – rebuilt housing space.

Kinga Palus, Maciej Spyra
Studenckie warsztaty projektowe jako element procesu dydaktycznego w ramach przedmiotu projektowania architektonicznego obiektów użyteczności publicznej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, s. 63-74.
Student workshop design as an element of the course didactic architectural design utilities in Higher Technical School in Katowice.

Sylwia Pawlikowska-Musiewicz
Ponowne tworzenie miast przemysłowych. Katowice – studium przypadków, s. 75-88.
Re-creating the industrial city. Katowice – a case study.

Magdalena Swaryczewska
Czynnik przyrodniczy architektury w pracach dyplomowych studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, s. 89-107.
Natural factor of architecture in final works of the students of the Technical College in Katowice.

Henryk Żelazny
Niedociągnięcia w projektowaniu architektonicznym krytych pływalni, s. 109-115.
Weaknesses in architectural design of indor swimming pools.