Sztuki

Sztuki. czasopismo o sztukach nieczystych  (ISSN 2392-1390)

Sztuki to recenzowane czasopismo naukowo-artystyczne Wyższej szkoły Technicznej w Katowicach, redagowane przez pracowników naukowych Katedry Wzornictwa  AŚ. Tematyka artykułów dotyczyć będzie zagadnień z zakresu sztuk plastycznych a zwłaszcza tzw. sztuk nieczystych – czyli tych projektowych, w dużej mierze związanych z modą, rozumianą w bardzo szerokim zakresie. Jednak nie tylko. Obszar dyscyplin projektowych jest duży na tyle, że w zasadzie każdy obiekt sztuki wzorniczej, każde zjawisko czy problem projektowy mogą zostać rozpatrywane w kontekście badań i analiz, stać się przyczyną rozważań teoretycznych, starających się zgłębić ideę, przedstawić koncepcję, identyfikować znaczenie poruszanych zagadnień.  Redakcyjnym zamysłem jest tworzenie naukowego czasopisma, w którym zagadnienia artystyczne, projektowe, koncepcyjne – wyróżniające się z reguły subiektywnym odbiorem, będą definiowane w sposób obiektywny. Teoretycznie. 

Życzymy przyjemnej podróży w przestrzeniach niejednorodnych sztuk nieczystych. Serdecznie zapraszamy Autorów do współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i teoretycznych rozważań. 

 

Redaktor naczelna: dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof.AŚ sylwia.romecka@wst.com.pl

Zespół redakcji naukowej: prof. Irmina Aksamitowska; prof. Liliana Kulka, dr hab. Ernest Zawada, dr inż. Monika Bogusławska-Bączek; dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof.AŚ; mgr Barbara Górska, mgr Magdalena Duraj, mgr Dominika Bułaczyńska, mgr Renata Kujawa

 

Recenzenci współpracujący z redakcją w roku 2015:

dr hab. Anna Miarka, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łodź
dr hab. Monika Kostrzewa, prof. UAM,  Uniwersytet Adama Mickiewicza,  Poznań
dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof. AŚ, Akademia Śląska

Zasady publikacji:

 

Pliki do pobrania:

 

Czasopismo redagowane na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Akademii Śląskiej.
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

 

Sztuki. Czasopismo o sztukach nieczystych nr 2/2016

Sztuki. Czasopismo o sztukach nieczystych 2/2016


Sztuki.Czasopismo o sztukach nieczystych nr 2/2016
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
ISSN 2392-1390
 

...pokaż więcej

Sztuki. Czasopismo o sztukach nieczystych nr 1/2015

Sztuki. Czasopismo o sztukach nieczystych 1/2015

Sztuki.Czasopismo o sztukach nieczystych nr 1/2015
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
ISSN 2392-1390
Cena: 50 zł

...pokaż więcej